nissan X-Trail

X-TRAIL 2.0 SLVL

Giá: 941.000.000 VNĐ

X-TRAIL 2.5 SVVL

Giá: 1.023.000.000 VNĐ

X-TRAIL SLVL

Giá: 941.000.000 VNĐ

X-TRAIL SVVL

Giá: 1.023.000.000 VNĐ